Làm thế nào để tham gia các kỳ thi trắc nghiệm Online hoặc định kỳ?
Vui lòng tạo tài khoản sau đó truy cập từ menu vào mục "Thi Online". Hệ thống sẽ liệt kê ra các chủ đề để chọn. Chọn một chủ đề mà muốn thi sau đó click vào bắt đầu thi để làm bài.
Làm thế nào để tham gia khóa học
Để tham gia các khóa học vui lòng tạo tài khoản học viên sau đó tham gia các khóa học.
Làm thế nào để xem danh sách các khóa học đã tham gia?
Vui lòng đăng nhập bằng tài khoản vào hệ thống, tiếp tục click trên menu vào mục "Tài khoản" --> "Khóa học của tôi" để xem các khóa học đã tham gia.
Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp? Điện ngay cho chúng tôi Nguyễn Văn An 02437335804