Chủ đề Sạt lở đất

Vui lòng lựa chọn 1 trong các bài thi sau để tiến hành thi trực tuyến

Trắc nghiệm Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai phần 5

Câu trắc nghiệm chủ đề Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai sẽ giúp các em củng cố phần kiến thức cuối cùng của chuyên đề Địa lý tự nhiên, giúp các em tự tin hơn trong kỳ thi THPTQG

Số câu hỏi: 2
Thời gian thi(phút) 3