Thông tin chung
Tổng quát

 Những năm gần đây, thiên tai ngày càng diễn ra theo xu hướng phức tạp, khó lường, gây nhiều thiệt hại về con người và tài sản. Để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, phòng chống thiên tai cần lấy chủ động phòng ngừa là chính, đồng thời cần sẵn sàng ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Khóa học hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai đối với từng giai đoạn, trong đó, tập trung vào quản lý rủi ro thiên tai, có sự tham gia của các ngành, liên kết giữa các vùng, lồng ghép trong việc xây dựng và thực thi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các nước, các ngành và các địa phương, được thực hiện đồng bộ, theo giai đoạn, có trọng tâm, trọng điểm.

Đánh giá
5.0 (1 người đã đánh giá)
5 sao
1
4 sao
0
3 sao
0
2 sao
0
1 sao
0
Bùi Quang Huy Quá hay
  Giảng viên
Nguyễn Bá Thành

- Cán bộ Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật Phòng chống thiên tai

- Là Giảng viên chuyên ngành ứng dụng công nghệ viễn thám trong quản lý thiên tai, đã tham gia quản lý, xây dựng nhiều cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực phòng chống thiên tai

  • Thể loại Khóa học mới
  • Số bài học 16
  • Thời lượng video 711 : 35
  • Tiến độ 0 %