Thông tin chung
Tổng quát

Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang tích cực chủ động cho công tác phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, chuyển từ hướng tiếp cận theo cách phòng chống thiên tai sang quản lý rủi ro thiên tai. Do vậy những vấn đề ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ để tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo sớm hết sức cần thiết, trong đó công nghệ không gian là công nghệ rất quan trọng và đắc lực trong công tác quản lý rủi ro thiên tai của Việt Nam như quan trắc mặt đất, ứng dụng thời gian thực, cảm biến không gian...

Khoá học chuyên đề về viễn thám nhằm (1) Nâng cao năng lực về sử dụng công nghệ viễn thám phục vụ cho công tác dự báo diễn biến và giảm sát đường bờ vùng ven biển và cửa sông; (2) Nâng cao năng lực nghiên cứu của các học viên cũng như là nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ, tiếp cận công nghệ.

Giáo trình 3 bài | 82 : 51
Phần 1: Kỹ năng viễn thám cơ bản 1 bài
Phần 2: Ứng dụng viễn thám và GIS trong quản lý tài nguyên môi trường 1 bài
Phần 3: Ứng dụng viễn thám và GIS trong quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu 1 bài
Đánh giá
3.0 Hãy là người đầu tiên đánh giá về khóa học
5 sao
0
4 sao
0
3 sao
0
2 sao
0
1 sao
0
  Giảng viên
Nguyễn Bá Thành

- Cán bộ Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật Phòng chống thiên tai

- Là Giảng viên chuyên ngành ứng dụng công nghệ viễn thám trong quản lý thiên tai, đã tham gia quản lý, xây dựng nhiều cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực phòng chống thiên tai

  • Thể loại Kiến thức kỹ năng cơ bản
  • Số bài học 3
  • Thời lượng video 82 : 51
  • Tiến độ 0 %