Thông tin chung
Tổng quát

Việt Nam là một trong những quốc gia phải gánh chịu nhiều thiên tai như lbão, ũ lụt, hạn hán… Trung bình mỗi năm, thiên tai đã làm chết và mất tích trên 300 người, thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng 1-1,5% GDP/năm. Năm 2017, Việt Nam phải hứng chịu 16 cơn bão lũ, ước tính thiệt hại khoảng 6.000 tỷ đồng. Việc lượng giá giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra đối với nền kinh tế đất nước và đời sống của con người là yêu cầu cần thiết và cấp bách để các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp và người dân thực hiện công tác khôi phục và khắc phục hậu quả. Bên cạnh đó, những rủi ro về tính mạng con người cũng cần được đánh giá. Việc sử dụng phương pháp tính khoa học sẽ giúp công tác hỗ trợ, khắc phục tổn thất được hiệu quả.

 

Khóa học cung cấp các giải pháp kỹ thuật và giải pháp kinh tế tính toán thiệt hải, tổn thất để đánh giá đầy đủ những rủi ro, nhằm phục vụ cho việc ra quyết định của các nhà quản lý, đưa ra các kế hoạch đảm bảo vấn đề an sinh xã hội, sự tăng trưởng của nền kinh tế và mục tiêu phát triển bền vững quốc gia.

Giáo trình 0 bài | 0 : 00
Phần 1: Mục đích và ý nghĩa 0 bài
Phần 2: Phương pháp luận để xây dựng tiêu chí và biểu mẫu thống kê, đánh giá 0 bài
Phần 3: Phương pháp thống kê đánh giá thiệt hại 0 bài
Phần 4: Hướng dẫn các biểu mẫu, thời gian báo cáo kết quả theo biểu mẫu hiện tại 0 bài
Phần 5: Phân tích những tồn tại, vướng mắc trong việc áp dụng các biểu mẫu hiện hành (tính chính xác, độ tin cậy của số liệu...); đề xuất, kiến nghị hoàn thiện công tác thống kê, đánh giá 0 bài
Phần 6: Áp dụng khoa học công nghệ 4.0 trong thống kê đánh giá; xây dựng cơ sở dữ liệu chuẩn Quốc gia phục vụ cho mọi lĩnh vực 0 bài
Đánh giá
3.0 Hãy là người đầu tiên đánh giá về khóa học
5 sao
0
4 sao
0
3 sao
0
2 sao
0
1 sao
0
  Giảng viên
Bùi Quang Huy

- Phó Giám đốc Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật Phòng chống thiên tai

- Master of Asian Institute of techology

- Là Giảng viên cấp quốc gia Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; chuyên gia trong lĩnh vực lồng ghép giới, người khuyết tật trong quản lý rủi ro thiên tai

  • Thể loại Khóa học quan tâm nhất
  • Số bài học 0
  • Thời lượng video 0 : 00
  • Tiến độ 0 %