Thông tin chung

Phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của người đứng đầu địa phương và của toàn dân, toàn xã hội. Công tác phòng, chống thiên tai đã được Đảng, Nhà nước quan tâm, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật từng bước được hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Khóa học giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật và hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về phòng chống thiên tai các cấp.

Giáo trình 5 bài | 200 : 23
Phần 2: Một số Luật khác có liên quan đến phòng chống thiên tai 0 bài
  Đánh giá
  3.0 Hãy là người đầu tiên đánh giá về khóa học
  5 sao
  0
  4 sao
  0
  3 sao
  0
  2 sao
  0
  1 sao
  0
    Giảng viên
  Bùi Quang Huy

  Chuyên gia về lĩnh vực phòng chống thiên tai

  • Thể loại Sạt lở đất
  • Số bài học 5
  • Thời lượng video 200 : 23
  • Tiến độ 0 %