Thông tin chung

Khóa học sẽ giúp bạn hiểu về: 

Khoá học này sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về những thiên tai và thảm họa thƣờng gặp ở Việt Nam và trên thế giới. Học viên sẽ được học phươn pháp đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. Bên cạnh đó, học viên sẽ được tiếp cận các cách ước tính thiệt hại do thiên tai gây ra đối với cộng đồng ở các mức độ rủi ro khác nhau. Từ đó, đưa ra các biện pháp phòng ngừa, ứng phó và giảm nhẹ thiên tai một cách hiểu quả.

 

 

 

Giáo trình 4 bài | 13 : 06
Phần 1: Các khái niệm cơ bản về Thiên tai 2 bài
Phần 2: Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng 1 bài
Phần 3: Hướng dẫn đánh giá rủi ro thiên tai 0 bài
  Phần 4: Các biện pháp quản lý rủi ro thiên tai trong các giai đoạn thiên tai 0 bài
   Đánh giá
   4.0 (3 người đã đánh giá)
   5 sao
   2
   4 sao
   0
   3 sao
   1
   2 sao
   0
   1 sao
   0
   hung Bìa giảng tuyệt vời
   Bùi Quang Huy Bài giảng ý nghĩa
   Lee Manh Hung Bài giảng quá hay
     Giảng viên
   Bùi Quang Huy

   Chuyên gia về lĩnh vực phòng chống thiên tai

   • Thể loại Khóa học mới
   • Số bài học 4
   • Thời lượng video 13 : 06
   • Tiến độ 0 %